dr n. med. Grzegorz Kowalski

specjalista chirurgii ogólnej

 

 • od 2015 do chwili obecnej
  Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
  Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej, ŚUM
  Wykładowca
 • 2014-2015
  SPZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
  Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej
  Kierownik Oddziału
 • 2012-2014
  SPZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
  Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej
  Z-ca Kierownika Oddziału
 • 2008-2012
  ZOZ Szpital Powiatowy Świętochłowice
  Oddział Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej
  Kierownik Oddziału
 • 2002-2008
  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  II Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bytom
  Starszy Asystent
 • od 2001 do chwili obecnej
  Biegły Sądowy Sądu Wojewódzkiego w Katowicach
 • 2000-2002
  SPZOZ Szpital im. dr A. Mielęckiego w Chorzowie
  Oddział Chirurgiczny
  Starszy Asystent
 • 1995-2008
  Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Karetka „R”     
  Lekarz – Kierownik Z-p Karetki „R”
   
 • 1995-2000
  SPZOZ Szpital im. dr W. Styczyńskiego w Chorzowie
  Oddział Chirurgiczny    
  Asystent
 • 1994-1995
  Staż Podyplomowy
  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach

 

Kursy krajowe doskonalące potwierdzone certyfikatem:

 • Chirurgia laparoskopowa jelita grubego (2012)
  Colorectal Learning Continuum Introduction, Ethicon Endo-Surgery Professional Education, Europejskie Centrum Zdrowia, Otwock, Polska
 • Laparoskopowa Chirurgia Kolorektalna (2012)
  Colorectal Learning Continuum Perfecting Step, Ethicon Endo-Surgery Professional Education, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska
 • Laparoscopic mini-gastric bypass (LMGBP) (2012)
  Ośrodek Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Onkologicznej, Mazurskie Centrum Zdrowia „Pro-Medica”, Polska
   
 • Zaawansowane warsztaty laparoskopowe w zakresie chirurgicznego leczenia otyłości (2011)
  Covidien  Holdings, Białystok, Polska
 • Zaawansowane laparoskopowe techniki chirurgiczne (2011)
  Covidien Holdings, Warszawa, Polska
 • Leczenie zaparć i szczelin odbytu (2010)
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Chirurgia laparoskopowa jelita grubego (2010)
  Ethicon Endo-Surgery, Jaworzno
 • Zaawansowane Techniki Elektrochirurgiczne i Staplerowe (2010)
  Covidien Holdings, Zabrze, Polska
 • Warsztaty chirurgii laparoskopowej – Zabiegi  bariatryczne (2010)
  Johnson Johnson Poland, Wejherowo,  Polska 
 • Warsztaty zaawansowanych technik laparoskopowych (2010)
  Covidien Holdings, Warszawa, Polska
 • Warsztaty flebologiczne – Ultrasonografia praktyczna we flebologii (2009)
  Polskie Towarzystwo  Flebologiczne, Warszawa , Polska
 • Współczesne metody chirurgicznego leczenia przepuklin pachwinowych (2009)
  Ethicon, Hernia Solutions, Kraków, Polska
 • Diagnostyka i techniki leczenia chorób żył metodą obliteracji (2009)
  Kreussler-Pharma, Wrocław,  Polska
 • Diagnostyka dopplerowska naczyń żylnych (2007)
  Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość, Polska
 • Diagnostyka dopplerowska naczyń  krwionośnych –  szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych (2006)
  Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość, Polska
 • Ultrasonografia dopplerowska naczyń (2005)
  Wielkopolska  Szkoła Diagnostyki Obrazowej, Puszczykowo, Polska
 • Chirurgia dróg żółciowych (2001)
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska 
 • Chirurgia jelita grubego (2001)
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska
 • Diagnostyka USG jamy brzusznej (1999)
  Akademia Medyczna, Dolnośląska Szkoła Ultrasonografii, Wrocław, Polska
 • Postępy w chirurgicznym leczeniu schorzeń trzustki (1998)
  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Polska
 • Chirurgia tarczycy (1997)
  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Polska
 • Punkcja cienkoigłowa w diagnostyczne chorób sutka i prostaty (1996)
  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Polska

 

Kursy zagraniczne doskonalące potwierdzone certyfikatem:

 • Laparoscopic Colorectal Fellowship (2015)
  Amsterdam Medical Center, Amsterdam, Netherland
 • Masterclass on Laparoscopic, Colorectal Surgery (2014)
  Ecole Europeenne de Chirurgie, Department of  Medical and Surgical Digestive Diseases,  Institut Mutualiste Montsouris, Paris, France
 • Ethicon Endo-Surgery Professional Education (2012)
  Endo-Sugery Institute, Cincinnati, Ohio, U.S.A.
 • Ethicon Endo-Surgery Professional Education  Program, Revisional Procedures in Bariatric Surgery (2012)
  St Jan Hospital, Bruges, Belgium
 • Ethicon Endo-Surgery Professional Education  Program, Laparoscopic Colorectal Surgery, Workshop (2012)
  Nemocnice  s Polikliniku v Novy Jicin, Czech Republic
 • SILS MasterClass (2010)
  Covidien, European Training Centre , Elancourt, France
 • Professional Education Warkshop: Hernia  Solutions (2010)
  Imelda Hospital, Bonheiden, Belgium
 • Advanced Laparoscopic Surgery (2008)
  Aesculap Akademie, Tuttlingen, Germany
 • International Post-Graduate Course of  Minimal Invasive Endocrine Surgery (2005)
  IRCAD/EITS,  Hopital Civil,   Strasbourg Cedex, France
 • Advanced Course in Laparoscopic Colorectal Surgery (2003)
  IRCAD/EITS Hopital Civil,  Strasbourg Cedex , France
 • Advanced Course in Laparoscopic Aorto - Iliague  Surgery (2002)
  IRCAD/EITS,  Hopital Civil,  Strasbourg Cedex , France
 • Advanced Course in Laparoscopic Morbid  Obesity Surgery (2002)
  IRCAD/EITS, Hopital Civil,  Strasbourg Cedex , France
 • Advanced Course in Laparoscopic Digestive Surgery (2001)
  IRCAD/EITS,  Hopital Civil, Strasbourg Cedex, France
 • Advanced Course in Laparoscopic Colorectal Surgery (2001)
  IRCAD/EITS,  Hopital Civil, Strasbourg Cedex, France
 • Advanced Course in Laparoscopic Hernia Repair (2000)
  IRCAD/EITS,  Hopital Civil, Strasbourg Cedex, France
 • Advanced Course in Laparoscopic Gastric Surgery (1999)
  IRCAD/EITS,  Hopital Civil, Strasbourg Cedex, France

 

Inne aktywności:

 • Kierownik kursu: Laparoskopowa chirurgia przepuklin (2014)
  SPZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, Polska
 • Kierownik kursu: Chirurgia laparoskopowa jelita grubego (2014)
  SPZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, Polska
 • Kierownik kursu: Laparoskopowa chirurgia bariatryczna (2013)
  SPZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, Polska
 • Instruktor kursu: Chirurgia laparoskopowa przewodu pokarmowego (2012)
  Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej Bielsko-Biała, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska

 

Działalność naukowa:

 • Współautor 14 publikacji naukowych z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej metabolicznej i bariatrycznej wydanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w rozdziałach w monografii
 • Autor/współautor wielu wykładów wygłoszonych w ramach konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych
 • Aktywny udział w krajowych i międzynarodowych kongresach, zjazdach, sympozjach i warsztatach  z zakresu chirurgii ogólnej, metabolicznej, bariatrycznej i endokrynologicznej
 • Udział w prowadzonych badaniach naukowych w ramach współpracy z ośrodkami:
  - Katedra i Zakład Fizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  - Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej
  - Politechnika Śląska
 • Opieka merytoryczna nad prowadzonymi badaniami na terenie SPZOZ Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach w zakresie realizacji badań dla potrzeb projektu międzynarodowego pt. „Online Vocational Training course on laparoscopy's ergonomics for surgeons and laparoscopic instruments' designers”, 2013-2014

 

Działalność organizacyjna:

 • V-ce Prezes Śląskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Chirurgii Laparoskopowej (2013 do chwili obecnej)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (1998 do chwili obecnej)
 • Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich (1998 do chwili obecnej) w tym:
  - Członek Komisji Rewizyjnej
  - Członek Sekcji Wideochirurgii
  - Członek  Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej

 

Chirurgia plastyczna  •  Chirurgia naczyniowa  •  Ortopedia  •  Medycyna estetyczna  •  Chirurgia szczękowo-twarzowa  •  USG Doppler
Start  •  Aktualności  •  Kontakt  •  Dojazd  •  Lekarze, personel  •  Zabiegi  •  Cennik  •  Galeria  •  Nowości, promocje