MEDYCYNA PRZECIWSTARZENIOWA

/anti - aging/

Medycyna przeciwstarzeniowa - to nowość w dziedzinie medycyny,

której celem jest nie tylko wydłużanie ludzkiego życia, ale także opóźnienie ujawnienia się chorób związanych ze starzeniem.

 

Chodzi bowiem o to, by żyć dłużej, ale też by być zdrowym do najpóźniejszych lat i móc tym długim życiem się cieszyć.

                                   

Średnia długość życia stale się zwiększa, a wraz z nią populacja ludzi starszych. W latach 1990 - 2020 osób po 55 roku życia ulegnie podwojeniu, a prognozuje się, że w roku 2050 będzie żyło na świecie ok. 1 miliona osób, które osiągną wiek stu i więcej lat.

 

Te ogromne zmiany w populacji pociągną za sobą zmianę podejścia do wyłaniających się zarówno problemów medycznych, społecznych czy ekonomicznych.

 

Twórcą medycyny przeciwstarzeniowej jest Amerykanin dr Ron Klatz. Według jego definicji, medycyna przeciwstarzeniowa, to specjalność medyczna, oparta na zastosowaniu najnowszych badań naukowych i technik medycznych do wczesnego wykrywania, prewencji, leczenia i odwracania dysfunkcji, zaburzeń i chorób związanych z wiekiem.

 

Starzenie jest normalnym procesem, ale wciąż próbujemy zredukować jego konsekwencje zdrowotne.

 

Zasadnicza różnica między medycyną klasyczną a przeciwstarzeniową polega na tym, że medycyna klastyczna zajmuje się rozpoznawaniem już istniejących chorób, ich leczeniem, zaś przedmiotem medycyny przeciwstarzeniowej jest optymalizacja zdrowia na każdym etapie życia, zanim pojawią się choroby. To model opieki zdrowotnej, której celem jest wydłużenie i poprawa jakości ludzkiego życia, by było jak najdłużej wolne od schorzeń, zaburzeń i niesprawności.

 

Samuel Ullman, Amerykański społecznik pod koniec swojego życia napisał esej pt. 'Młodość', którego cytat brzmi:

 

"Młodość nie jest okresem w życiu, to stan umysłu.....
to wola, wyobraźnia, żywiołowość uczuć, to świeżość głębokich źródeł życia.
Nikt się nie starzeje jedynie z powodu przeżytych lat. Starzejemy się porzucając swe ideały.
Lata mogą pomarszczyć skórę, ale porzucenie entuzjazmu może przysporzyć zmarszczek duszy.........”

 

Zachowanie dobrego, zdrowego wyglądu, siły, pamięci i dobrej jakości życia pomimo upływu lat, to właśnie zadanie medycyny anti - aging.

 

Rodzi się pytanie, czy proces starzenia możemy kontrolować? czy możemy mieć wpływ na opóźnienie starzenia i rozwój chorób z nim związanych?

 

Wydaje się, że tak. Można to próbować osiągnąć między innymi poprzez odwracanie lub hamowanie starzenia się komórek, skuteczne mechanizmy obrony immunologicznej, remodelowanie składu ciała poprzez utratę tkanki tłuszczowej, poprawiając pamięć i utrzymanie aktywności mózgowej, prawidłowy, orzeźwiający sen, utrzymanie satysfakcjonującej aktywności seksualnej.

 

Dobrze jest zdać sobie sprawę, że to my sami w znacznej mierze decydujemy o tym jak szybko starzeje się nasza dusza, ciało i umysł. 
Okazuje się, że o długości naszego życia czynniki genetyczne decydują jedynie w 20%. Pozostałe 80% to styl życia, dieta i wpływ środowiska w którym żyjemy.

 

Prawidłowa masa ciała, dieta z ograniczeniem nasyconych kwasów tłuszczowych, dostarczanie odpowiedniej ilości antyoksydantów, wczesne wykrywanie i leczenie nadciśnienia tętniczego, zwiększenie aktywności fizycznej, rzucenie palenia, towarzyskość, sprawność umysłu, aktywność seksualna i sen - to czynniki mające wpływ na długość naszego życia.

 

Za czynniki skracające życie uznaje się: nadwagę i otyłość, hiperglikemię, hipertrójglicerydemię, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, niskie wykształcenie i samotność.

 

W latach  70-tych poprzedniego stulecia rozpoczęto badania nad czynnikami warunkującymi długowieczność, dotyczyły one rodzaju diety, stylu życia, odmienności genetycznych i osobowości ludzi żyjących w różnych warunkach geograficznych i kulturowych populacji ludzi długowiecznych.
Zaobserwowano, że zależy ona od kaloryczności  i jakość pożywienia oraz uwarunkowań genetycznych.
Powstaje wciąż wiele badań i teorii naukowych, próbujących wyjaśnić wpływ diety niskokalorycznej na zwiększenie długości życia, prewencję schorzeń i opóźnienie procesów starzenia.

 

Największą liczbą stulatków może poszczycić się  japońska wyspa Okinawa zwana dzięki swojemu klimatowi japońskimi Hawajami, skąd pochodzi 15 % wszystkich przypadków udokumentowanej długowieczności na świecie. Badania wykazały, że ryzyko chorób układu krążenia i nowotworów jest w tej populacji niskie. Starzy ludzie na Okinawie pracują, cieszą się dobrym zdrowiem i spożywają jednie 1800 kalorii dziennie.

 

Podobnie, na terenie Kaukazu, w Abchazji czy na terenie Ekwadoru żyje wielu stulatków, którym nieznane są choroby cywilizacyjne. Wszyscy stosują dietę niskokaloryczną, z dużym ograniczeniem mięsa, jedząc głównie warzywa, owoce, ryby.
                                  

Dieta niskokaloryczna to dieta o 20-40% uboższa w kalorie w porównaniu do ilości kalorii przyjmowanych z pokarmem do woli. Poprawia to tolerancję glukozy, redukuje zawartość tkanki tłuszczowej, obniża poziom LDL i zwiększa HDL cholesterolu.

 

Najlepiej udokumentowane wydają się badania Davida Sinclair z Uniwersytetu w Harvardzie, który wiąże dietę restrykcyjną z aktywacją białek SIR /Silent Information Regulator/ zwanych sirtuinami czy enzymami długowieczności.
Dziś wiadomo, że sirtuiny aktywuje dieta niskokaloryczna a także picie czerwonego wina, które zawiera resveratrol - związek o strukturze i działaniu sirtuin.

 

Ograniczenie zatem kalorii dostarczanych organizmowi wydaje się najprostszym sposobem znalezienia się w grupie osób długowiecznych.

 

Z punktu widzenie medycyny przeciwstarzeniowej najzdrowsza dieta to dieta paleolityczna, tzn. dieta naszych przodków.

 

Ludzie  ery paleolitu jedli dziczyznę, ryby, warzywa czy jagody. Unikanie spożywania nadmiaru mięsa i nabiału, tłuszczy zwierzęcych i wyrobów z białej mąki oraz słodyczy to element zdrowej diety. Ważne jest spożywanie odpowiedniej ilości warzyw, owoców i ryb oraz unikanie  żywności przetworzonej , konserwowanej i przygotowywanej w zbyt wysokiej temperaturze. Sposób żywienia i dieta powinna być opracowywana indywidualne dla każdego z uwzględnieniem ewentualnych alergii pokarmowych.

 

Bardzo istotna jest aktywność fizyczna i umiejętność radzenia sobie ze stresem . U osób u, których poziom stresu jest wyższy, obserwuje się zwiększony katabolizm, nasilenie procesów zapalnych, większe stężenie wolnych rodników, uznawanych za jeden z istotnych czynników przyśpieszających proces starzenia. Prawidłowe reagowanie na stres i prawidłowy relaks to podstawowe umiejętności osób długowiecznych. Równie istotna jest osobowość i więzi z bliskimi i przyjaciółmi. Udowodniono, że osoby samotne żyją znacznie krócej. Statystyki pokazują, że ludzie długowieczni to osoby dla których ważne są fundamentalne wartości, jak religia, to osoby niezależne, optymistyczne, kochające i kochane.
                                                                         
 

Medycyna przeciwstarzeniowa oferuje nam swoisty eliksir "młodości" uzupełniając niedobory witamin, mikro i makroelementów oraz niedobory hormonalne.

 

Witaminy nie mają wartości energetycznej, należy traktować je jako biokatalizatory, niezbędne w przebiegu licznych procesów zachodzących w żywych organizmach. Większość z nich działa jako koenzymy - i takie biorą udział w regulacji procesów metabolicznych.
Ich brak lub niedostateczna podaż wywołują awitaminozę, prowadząc do licznych schorzeń. Powinniśmy  pamiętać, że zapotrzebowanie na nie organizmu jest dużo większe niż ich zawartość w normalnej diecie.

 

Wraz z wiekiem pojawiają się niedobory wielu hormonów /estrogenów, testosteronu, dihydroepiandrosteronu czy tyroksyny /, których uzupełnienie zgodnie z zasadami medycyny personalizowanej może poprawić jakość naszego życia i samopoczucie.

 

Starość kojarzy się nam często z chorobami , kalectwem, czy pobytem w domu starców. Stereotypy obowiązujące w kulturze XX wieku nakazywały nam być młodym i sprawnym a starość traktowały jako przegraną w walce o "bycie młodym".

 

Tymczasem z badań wynika, że ludzie pozytywnie odnoszący się do starości żyją średnio 7.5 roku dłużej, niż ci, którzy mają negatywne wizje starzenia.

 

Długość naszego życia zależy w dużej mierze od osobowości i pozytywnego nastawienia do jego kolejnego etapu, jakim jest starzenie.

Dłużej żyją ludzie aktywni umysłowo i fizycznie, mający plany i ciekawi świata, co pięknie ilustruje wiersz Moc Artrhura:

 

„Jesteś młody tak długo, jak długo jesteś wrażliwy.
Wrażliwy na to co piękne, dobre i wielkie.
Wrażliwy na przesłania przyrody, człowieka i nieskończoność......”.

 

 Cennik

dr n. med. Ewa Drozd-Styk (Lublin)
    - pełna (pierwsza) konsultacja anti-aging
      (ankieta, analiza ankiety, badanie / wywiad lekarski,
       interpretacja badań, wstępne leczenie)

    - kontynuacja leczenia


500 PLN


100 PLN


Chirurgia plastyczna  •  Chirurgia naczyniowa  •  Ortopedia  •  Medycyna estetyczna  •  Chirurgia szczękowo-twarzowa  •  USG Doppler
Start  •  Aktualności  •  Kontakt  •  Dojazd  •  Lekarze, personel  •  Zabiegi  •  Cennik  •  Galeria  •  Nowości, promocje